Stauder i Kirstens Have

Jeg vil forsøge at beskrive de stauder findes i haven. Listen vil nok ikke være fulgt ud fyldestgørende, for nogle af stauderne er plantet for en del år siden. Men jeg vil forsøge og efterhånden vil der komme billeder ind af de forskellige stauder, der er i haven.
Stauderne vil blive lagt ind alfabetisk - både det danske navn og det latinske, efter type af staude. derefter vil de forskellige blive lagt ind. F.eks Storkenæb - Geranium - Rose Clair.

A

Anemone - Anemone Hupehensis

Praecox

Anemone hupehensis 'Praecox'

Anemonen Praecox, som også er en høstanemone beskrives at være god som bunddække, men kan også sagtens stå enkeltvis eller i en gruppe med f.eks. 3 stk. Den kam blive imellem 60 til 80 cm høj. Denne Anemones blomsterfarve er rosa. Dens blomstrings periode er fra juli - september. 
Plantested: Halvskygge og den foretrækker at blive plantet i god porøs jord. Skal gødes om sommeren.


Little Princess.


Little Princess er en høstanemone som beskrives at være god som bunddække, men kan også sagtens stå enkeltvis eller i en gruppe med f.eks. 3 stk. Den bliver 50 cm høj. Denne Anemones blomster farve er lyserød. Dens blomstrings periode er fra august til oktober.
Plantested: Sol og halvskygge og den foretrækker at blive plantet i alm. have jord, som er porøs. Skal gødes om sommeren.
Honorine Jobert


Høstanemone - Honorine Jobert kan blive op til 100 cm. Dens blomsterfarve er ren hvid. Blomstrings måneder er fra august til september - Plantested: Sol/halvskygge. God til bunddække.


Rufffled Swan


Høstanemone. Dens blomst er hvid ogrosa. Bladene er kruset, deraf navnet. Plantes i sol halvskygge.
Den kan blive op til 50 cm
Den blomstrer i perioden fra august til oktober.
Kan bruges til snitblomst og bunddække.

Anemone White

White plantes i sol og halvskygge. Der er beskrevet at den kan blive imellem 80 til 150 cm ved optimal plantning.
Den blomstrer i perioden fra september til oktober, God som snitblomst og bunddække.
Blomsten er helt hvid med gul midte.

Anemone - Anemone Japonica

Konigin Charlotte


Konigon Charlotte er en høstanemone som beskrives at være god til at  stå enkeltvis eller i en gruppe med f.eks. 3 stk. Den bliver 100 cm høj. Denne Anemones blomster farve er rosa. Dens blomstrings periode er fra august til oktober.
Plantested: Sol og halvskygge og den foretrækker at blive plantet i alm. have jord, som er porøs. Skal gødes om sommeren.Asters - Aster divaricatus

SkovastersSkovasters er en fin 60 cm høj staude, som er med til at skabe en lethed i et bed. Den passer både til stauder og til roser. Dens blomster som minder om mini Margueriter, De hvide blomster hoveder har en størrelse som enkrone og den blomster længe. På følgesedlen er der anført at den blomstrer fra september, men der er plantet i haven er startet deres blomstring i midten af juli og stoppede i midten af oktober måned. Skovasters er i haven her både plantet i skygge og sol.
Plantes i almindelig havejord.

B

Bjergmynte - Calamintha Nepeta

Bjergmynte


Bjergmynte - Kan blive  40 cm - Blomsterfarve: lys blå - Blomstringsmåneder: juli - september. Duftende blade og blomster. - Plantested: Sol/halvskygge. God til bunddække. God til bier og andre insekter. 

Blåkant - Nepeta faassenii

Blue Wonder


Blåkant eller Katteurt, som den også ofte bliver kaldt, har mange anvendelsesmuligheder, både som bunddække, som kant plante eller sammen med andre, da den kan skabe en form for lethed. Blåkant Blue wonder  kan blive  op til 30 cm høj, enkelte grene længere.
Blomsterfarve: mørkeblå med er snert af lilla. Den har duftende blomster, som er meget populær både ved insekter, bier og sommerfugle.
Blomstringsmåneder er juni til august, men ved at man fjerner de visne blomster er der chance og en blomstring efterfølgende, dog ikke så frodig som den første blomstring
Plantested: Sol, men kan godt trives i halvskygge i løbet af dagen.


Six Hills Giant


Blåkant eller Katteurt, som den også ofte bliver kaldt, har mange anvendelsesmuligheder, både som bunddække, som kant plante eller sammen med andre, da den kan skabe en form for lethed. Blåkant Six Hills Giant  kan blive  op til 50 cm høj, enkelte grene længere.


Blomsterfarve: mørkeblå med er snert af lilla. Den har duftende blomster, som er meget populær både ved insekter, bier og sommerfugle.
Blomstringsmåneder er juni til august, men ved at man fjerner de visne blomster er der chance og en blomstring efterfølgende, dog ikke så frodig som den første blomstring
Plantested: Sol, men kan godt trives i halvskygge i løbet af dagen.Walkers Low

NEPETA faassenii 'Walkers Low' - Blåkant (MS)

Blåkant, Katteurt - Kan blive  60 cm - Blomsterfarve: blå lilla, duftende blomster - Blomstringsmåneder: juni - august - Plantested: Sol  - God til bier og andre insekter.- Velegnet til snit. - God til bunddække.Blåhat - knautia 

Macedonia


En blåhat er en middeltboksende, opret og fuldt hårdfør staude der får små mørketøde blomster i sin blomstringsperiode i maj-august. 0,5-1 m mellemhøj staude. Trives i fuld sol og vokser i god næringsrig havejord.

D

Duehoved - Chelone obliqua

Lyserød Duehoved


Denne staude får skønne 4 - 7 cm store rosarøde blomster i blomstringsperioden fra juli til september. Den vokser godt i almindelig fugtig, men veldrænet havejord.
0,5 - 1 m høj og 20 - 40 cm bred
Trives bedst i fuld sol, men den dog også plantes i halvskygge. 
Middeltvoksende, opret staude til haver, parker og krukker. Er fuldt frosthårdfør

F

Farvebælg - Baptisia australis

Alba


Farvebælg er en rigtblomstrende have­staude, der kan minde en del om den almindelige blå lupin. Mens lupinens grønne top visner bort kort efter afblomstringen, beholder farvebælg de grønne blade betydelig længere og er derfor mere velegnet i et staudebed end lupinen. Planten bliver omkring 100 cm høj. Bladene er tredelte og sidder på korte stilke. Blomsterne sid­der samlet i lette, elegante blomster­stande, og blomstringen varer fra juni til august. Frugterne er læderagtige bælge, som hver indeholder flere frø. Roden er dybtgående og kun lidt for­grenet, hvorfor ældre planter er van­skelige at omplante. De grønne plante­dele og roden indeholder et bittert smagende alkaloid (baptitoxin), der tidligere anvendtes som et afførings­middel.

Floks - Phlox paniculata

Phlox paniculata/høstfloks vil gerne have noget at leve af i form af både gødning og vand. De er rigtig gode snitblomster og dufter rigtig dejligt.

Miss Jill
Miss Jill er en hvid Floks, som har en rosa midte. Den bliver ca. 60 cm høj.
Den blomstrer i perioden fra juli til august. Den foretrækker sol, men kan plantes i halvskygge. Plantes i alm. havejord.

Tiara

Tiara er ligeledes en hvid Floks med dobbelte blomster. Den bliver ca. 60 cm høj. Den blomstrer i månederne juli til august. Den kan plantes både i sol og halvskygge men blomstrer mest i sol. Plantes i alm. have jord.

H

Hjortetrøst - Eupatorium ageratoides

Alba


Hvid Hjortetrøst er en staude, som er meget popurlær i blandt sommerfugle. Den tiltrækker dem, så der let kan sidde en del sommerfugle på planten.
Hvid Hjortetrøst bliver 80 cm høj. Den blomstrer i preioden imellem juni og september. Den kan dog, efter hvordan foråret har været, starte senere med at blomstrer og dermed også blomstrer ind i okrober måned.
Umiddelbart ingen kraftig duft.
fortrækker at blive plantet i enten sol eller halvskygge. Den har det ikke let med alt for meget vind.


Hestemynte - Monarda Hybrid

Cambridge Scarlet


Hestemynte - Kan blive  80 cm - Blomsterfarve: røde, duftende blomster. - Blomstringsmåneder: juli - august - Plantested: Sol. God til bier og andre insekter. 


I

Indisk Potentil - potentilla nepalensis

Ron Mcbeath


Indisk Potentil - Kan blive  30 cm - Blomsterfarve: mørk rosa - Blomstringsmåneder: maj - juli - Plantested: Sol  God til bunddække. 

J

Jacobsstige - Polemonium caeruleum

Jacobsstige


Bladene hos jakobsstige består af man­ge regelmæssigt stillede småblade, der kan minde om trinnene på en stige, og navnet er hentet fra jakobsstigen i 1. Mosebog. Det botaniske navn har sin oprindelse i græsk polemos=strid, efter en kamp mellem to sagnkonger om, hvem af disse der først havde opdaget plantens helbredende egenskaber. Jakobsstige har en krybende jordstæn­gel, hvorfra de oprette, indtil 80 cm høje bladbærende stængler skyder frem. Blomsterne er hjulformede, klart himmelblå med gule støvknap­per.
Vækstkrav: Jakobsstige vokser bedst i en let, næringsrig og fugtig jord, men kan dog også trives på sandjord. Den blomstrer bedst i fuld sol, men udvik­ler sig også ganske pænt i halvskygge. Væksten er ikke særlig kraftig, og den kan let kvæles af kraftigere voksende naboplanter, som derfor må holdes på afstand.

Pleje: Jakobsstige formeres ved deling af ældre planter i det tidlige forår eller straks efter afblomstringen i august. Arterne kan også formeres ved frøud­sæd, og hvor forholdene tiltaler plan­ten, formerer den sig let ved selvså­ning. Udplantning og omplantning i april eller august. Nedskæring af den visne top bør ikke foretages om efter­året, men vente til det tidlige forår.

Anvendelse: Jakobsstige er en gammel bondehaveplante, som passer godt i et blandet blomsterbed sammen med akelejer, gemserod, kejserkrone, bon­derose (pæon) og floks. Den kan også plantes i større grupper i et staudebed
eller som bundplante i en lys »skov­bund« mellem større buske og frugt­træer. I blomsterengen er den ligeledes velegnet.

K


Kæmpe valmue - Papaver orientale

Pattys plum

Valmuerne er en- eller flerårige urter med bløde, saftfyldte stængler, ofte hårede blade og blomster med silkeag­tige, gennemskinnelige kronblade, en tæt glorie af støvdragere og en knap­formet støvvej med et mangedelt støv­fang.
Vækstkrav: Valmuer er fordringsløse planter, der trives godt på let og sandet jord og bedst i fuld sol.

Pleje: Alle valmuer kan formeres ved frøudsæd, bedst direkte på voksestedet i marts-april eller om efteråret. Da frøene er meget små, er de nemmere at fordele i såbedet, hvis man før udså­ningen blander dem med tørt, finkor­net sand; blandingen hakkes med let hånd ned i jorden, som klappes eller tromles. Sorterne af bl.a. orientalsk valmue formeres ofte ved rodstiklin­ger, der sættes i små urtepotter; de udplantes bedst i juli, når toppen er visnet ned, eller i september eller det meget tidlige forår, før væksten rigtig kommer i gang. Omplantningen skal foregå på de samme tidspunkter, så at de grønne blade ikke visner ned. Vanding kan være nødvendig i meget tørre perioder, og en smule gødning til have­sorterne er på sin plads. Opbinding af valmuesorter med tunge blomsterho­veder kan blive nødvendig, men er næsten umulig at udføre på en pæn og nænsom måde. De afblomstrede skud kan fjernes ved jordoverfladen, hvis man ikke foretrækker at lade de tørre stængler med de meget dekorative frø­kapsler sidde vinteren over på planten.
Kæmpevalmue (Papaver orientale). Et kik ind i kæmpevalmuens imponerende blomst med de violette støvdragere og støvfanget med de markante, radiære stråler.
Kæmpevalmue er en kraftig havestaude med fjersnitdelte blade og meterhøje blomsterstængler med en enkelt blomst i spidsen af hver. Den blomstrer i juni på en tid, hvor der ikke er så forfærdelig mange stauder i blomst; men den har den kedelige egenskab, at hele den over­jordiske del af planten visner ned efter afblomstringen og efterlader en bar plet i rabatten, som man så må sørge for, at nabostauderne kan skjule. Planten har en tyk, kødet pælerod og er derfor vanskelig at dele eller plante om. Nye planter købes altid i potte. Den formeres ved stikning af rodstyk­ker. Meget velegnet til afskæring, men husk at skære blomsterne i knopsta­diet. Sorter er 'Marcus Perry', rød­orange; 'Perry's White', hvid; 'Peter Pan', rød med lav vækst; 'Princess Victoria Louise', rosa; 'Salmon Glow', rød og fyldtblomstrende; 'Vuukogel', orange, og 'Wunderkind', rosa.Kæmpevalmue (Papaver orientale). Et kik ind i kæmpevalmuens imponerende blomst med de violette støvdragere og støvfanget med de markante, radiære stråler.
Kæmpevalmue er en kraftig havestaude med fjersnitdelte blade og meterhøje blomsterstængler med en enkelt blomst i spidsen af hver. Den blomstrer i juni på en tid, hvor der ikke er så forfærdelig mange stauder i blomst; men den har den kedelige egenskab, at hele den over­jordiske del af planten visner ned efter afblomstringen og efterlader en bar plet i rabatten, som man så må sørge for, at nabostauderne kan skjule. Planten har en tyk, kødet pælerod og er derfor vanskelig at dele eller plante om. Nye planter købes altid i potte. Den formeres ved stikning af rodstyk­ker. Meget velegnet til afskæring, men husk at skære blomsterne i knopsta­diet. Sorter er 'Marcus Perry', rød­orange; 'Perry's White', hvid; 'Peter Pan', rød med lav vækst; 'Princess Victoria Louise', rosa; 'Salmon Glow', rød og fyldtblomstrende; 'Vuukogel', orange, og 'Wunderkind', rosa.

Kattehale - Lythrum virgatum

Rose Queen


Kattehale. Den kan blive  op til 60 cm. Blomster farven er mørk rosa. Den blomstring i månederne juli - august måned Plantested: Sol  
Kattehale er velegnet til snit. God til bier og andre insekter. 

Kattehale - Lythrum Salicaria

Robert


Robert er en staude der kan blive imellem 50 til 100 cm høj. Den blomstrer i perioden fra august til september måned. Den har store mørkrosa blomster.
Den trives bedsti fuld sol.
Plantes i almindelig jord, som er almindelig fugtig og drænet.
Middelvoksende, opret og fuldt hårdfør staude.


Kobælde - Pulsatilla vulgaris

Alba


Planterne er silkehårede med ret store, oprette, hvide blomster i april - maj. Flotte duskede frøstande. 
Egner sig glimrende til stenbedet eller sommerhuset. Den bliver 20 cm hæj
Fuld sol i veldrænet mager jord.
Vokser vildt på tørre sandjorde i Danmark. Krybende Læbeløs - Ajuga reptans

Braunherz

Krybende læbeløs er i læbeblomstsfamilien, samme familie som bl.a. lavendel, timian, døvnælde, tvetand og mynte. Den har ovale grønne blade samlet i rosetter, hvorfra der kommer udløbere. Planten er delvis vintergrøn. Den blomstrer i maj – juni med små blå læbeblomster samlet i oprette aks på en kantet stængel, der bliver omkring 15 cm høj.

Krybende læbeløs er en meget fin bunddække plante, som passer ind mange steder i de fleste haver. Den kan danne en god bund under træer og buske, og kan klare sig i både skygge og steder med let skygge.

Den giver et flot udseende med den grønne bund med de mange fine blomstrende blå aks, som blomstrer over en lang periode. De er desuden fine til at plukke ind til stuen.

Efter nogle år har den en tendens til at flytte sig, så skal man ikke genplante den i de huller, der kan opstå, da den så ikke vil trives så godt der. Plant derimod andre skovbundplanter, som gule anemoner Anemone ranunculuides og få på den måde en fin mosaikvirkning i bunddækket.

Læbeløs er utrolig let et formere, da både rosetten og udløberne kan bruges til formeringsmateriale.

L

Løjtnantshjerte - Dicenta spectabilis

Alba.


Dicentra spectabilis 'Alba' - Hvid løjtnantshjerte er en rigtig klassiker i staudebedet. Den viser sin skønhed med sine elegante hvide hjerter på række. Jeg har valgt at plante andre stauder ved siden af den, da jeg synes at den hurtig begynder at se kedelig ud når den er afblomstrer. Stænglerne knækker hurtig. 
Jeg har både plantet i sol og i halvskygge. Og jeg synes de hver især trives godt uanset hvor de står. Blomstrer maj-juni. Højde ca. 70 cm

M

Marguerit - Leucanthemum superbum

Becky

Marguerit Becky, som er en staude, der blomstrer meget længe. Der er anført at den blomstrer i perioden fra juli til september, men hvis vejret er fortsat mildt i oktober blomstrer den fortsat. Man kan forlænge blomstringen ved at nippe de visne blomster af og der vil komme nye.
Becky vil helst plantes i sol og i almindelig have jord. Den bliver i højden mellem 70 til 80 cm høj. Sommerfugle og insekter elsker den.

Mandstro - Eryngium yuccifolium

Hvid Mandstro


Normalt forbinder vi Mandstro med lilla blomster hoveder. Dog findes der også andre arter, som enten er høje eller har en anden farve. Denne Mandstro er hvid, ellers ligner den mange måder de andre. Den viser dens blomst i perioden fra juli til august. Der er flere steder beskrevet at den kun blomstrer i 3 uge, for derefter så at stå med den frøstand, som ogå er flot.
Hvid Mandstro bliver imellem 100 til 120 cm høj.
Den trives bedt på de lette jorde og i sol

N

Nyserøllike - Achillea Ptarmica 

the PearlStauden Nyserøllike bliver imellem 50-70 cm. høj. Den er i dens stængel stiv og den har en opret vækst. Dens blade er grønne, lancetformede blade, med tandet bladrand. Dens blomster er hvide, halv fyldte blomster, som er samlet i halvskærme.

Nyserøllike blomstrer fra juni-september.Den skal placeres i sol. Den plantes i alm. veldrænet, men fugtighedsbevarende havejord.

Blomsterne bruges til binderi og tørrede dekorationer.


N

Nøgleklokke - Campanula glomerate

SuberbaNøgleklokke (Campanula glomerata 'Superba') plantes forrest i staudebedet.

Nøgleklokke omfatter forskellige sorter, der alle blomstrer i juni-juli. De har ægforme­de, dunhårede blade og ustilkede blomster, der er samlet i nøgler i spidsen af stænglen eller i bladhjørner­ne; de klokkeformede, udadrettede blomster er kraftigt violette. Kan an­vendes i forgrunden af staudebedet eller som bundplantning mellem lave buske.

Nøglekolkke bliver 50 cm høj. I forhold til blomsting kan den ved nedklipning godt genblomstrer i september måned.Nøkketunge - Ligularia dentata

Desdemona


Nøkketunge blomstrer med dens store orange blomster i juli-september . Det er en opret, middelt voksende og fuldt hårdfør staude som bliver 0,5-1m høj. Den holder af at vlive plantet i fugtighed bevarende havejord

P. 


Purpursolhat - Echinacea purpurea


Magnus

Purpursolhat Magnus er en staude som bliver imellem 0,5-1 m høj. Den blomstrer i perioden fra juli-september måned. Den dog alt efter de vejrlige forhold blomstrer ind i oktober måned. Magnus har store, duftende rosarøde blomster. 

Den trives bedst i sol, men også i halvskygge. Den foretrækker god næringsrig havejord. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør staude.

Purpursolsat er meget populær blandt insekter og sommerfugle, der er det bedste sted at plante den i sol, da det vil tiltrække endnu flere insekter og sommerfugle.

R


Røllike - Achillea milleforlium

Terracota


Denne Røllike Terracota lever virkelig op til sit navn. Blomster farven ligner terracota krukker, som også kan varierer i sin farve, lige  fra okker til brændt orange. Den bliver imellem 70 til 80 cm høj og den blomstrer primært i perioden mellem  juni og August måned. Den skal plantes i sol. Og jorden skal være alm. veldrænet have jord.
En staude med lang blomstring i farver.

Salvie - Salvia Nemorosa 

Ostfriesland


Ostfriesland vil gerne stå i sol, men den også plantes i halvskygge. Den blomstrer primært i juni til august, men kan blomstrer længere, eller hvis man klipper de afblomstrede blomster væk, kan den genblomstrer i mindre omfang. Den bliver ca. 40 cm og den befinder sig godt i fugtigt veldrænet jord.
Blomstrens farve er blå/lilla og bladene dufter. Insekter og sommerfugle er vilde med dem.
God til snitblomst og i mindre grupper.

Caradona


Caradona vil gerne stå i sol, Den blomstrer primært i juni til august, men kan blomstrer længere, eller hvis man klipper de afblomstrede blomster væk, kan den genblomstrer i mindre omfang. Den bliver ca. 50 cm og den befinder sig godt i fugtigt veldrænet jord.
Blomstrens farve er blå/lilla og bladene dufter. Caradona har sorte stængler. Som ved alle andre Salvier elsker insekter og sommerfugle dem.
God til snitblomst og i mindre grupper.

Blaukönigin


Blaukonigin bliver imellem 0,5-1 m og må betegnes som værende en mellemhøj staude. Den blomstrer i perioden fra juni-september måned. 

Blomsterne er store, duftende blå blomster. Trives i fuld sol. Vokser i almindelig fugtig, men veldrænet havejord. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør staude 


Nemorosa


Der findes talrige velkendte sorter med blomsterfarver fra dybviolet over blåviolet og rosa til hvid. De er alle stauder med bladrige, firkantede stængler, som vokser frem fra en mere eller mindre vintergrøn bladroset. De fleste er hårdføre ned til -19 °C., og de foretrækker fuld sol, veldrænetkalkrig jord og behersket vanding og gødskning. Eng-Salvie er en hårdfør og nøjsom staude.

Skabiose - Scabiosa ochroleuca

Moon Dance

Moon Dance, som er plantet i Bjergtoppebedet, er en god lille kombat plante, som egner sig fortrinligt forrest i staudebedet eller stenbedet. Her i haven er den plantet i et almindeligt staudebed.
Den blomstrer i perioden fra juni til september måned, men kan også længere hvis man klippe de visne blomster væk.
Den farve er beskrevet som lysgul, men den kommer også tæt på flødefarvet.
Højde 30 til 40 cm høj.
Den kan trives steder hvor det er solrigt


Skønhedsøje - coreopsis verticillata

GrandifloraSkønhedsøje (Coreopsis verticillata) er en rigtblomstrende staude, særlig velegnet på let jord. Coreopsis verticillata er en 60 cm høj staude. Bladene er snitdelte med trådformede afsnit; kurvene er små, rent gule og tyndstilkede og danner sammen en kvastformet stand. Sorten 'Grandiflora' har en dybere gul farve og en lidt kraftigere vækst (70 cm høj) end arten. De skal have fuld sol og let jord og blomstrer i juli-september.

Stjerneskærm - Astrantia 

Major 

Astrantia Major Stjerneskærm passer godt til skygge bedet, men kan også stå solrigt hvis jorden forbliver fugtig. Planten skal have veldrænet, rimelig næringsrig og humusrig jord og regulær vanding i foråret og sommeren. Planten blomster har en form som en skærm af stjerner - en meget indbydende plante. Blomstringstiden forlænges hvis de visne blomster fjernes. Blomsterne findes i farverne creme, karminrød, sart rosa. Planten passer godt til staudebedet eller som kantplante.
Du kan både finde frø som udvikler planter hvor blomster findes i rosa farver, frø hvor planterne danner blomster i purpur farver, og frø hvor planter danne blomster som er helt hvide.

Florence bliver 60 cm høj og den blomstrer fra juni til september måned
Farven er lys lilla.

Major bliver 70 cm høj, den foretrækker at blive plantet i halvskygge. Den blomster fra juni måned til august måned. Farven er lys rosa.

Moulin Rouge bliver imellem 40 til 50 cm høj. Den kan både plantes i sol og i halvskygge dog skaldet være alm. fugtighedsbevarende havejord. Dens blomstringstid erfra juni til september. Blomster farven er mørk rød.

Sonnenhut/Solhat - Echinacea purpurrea

Fynky Yellow
Storkenæb - Geranium oxonianum

Rose Clair

Rose Clair er beskrevet som værende god som forgrundsplante, i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord.
Plantes i sol - hakvskygge. Den blomstrer i perioden fra juni til september.
De bliver op til 30 cm høj og den farve er rosa

Storkenæb - Geranium Sanguineum

Album

Album er beskrevet som værende god som mindre i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord. Den vokser i små tuer, så der skal den del planter til for at den bunddækkende virkning, som andre storkenæb har en bedre effekt.
Plantes i sol - hakvskygge. Den blomstrer i perioden fra juni til september.
De bliver op til 20 cm høj og dens farve er hvid.

Apfelblüte


Apfelblüte er beskrevet som værende god som forgrundsplante, i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord. Der anbefales ca. 9 stk planter for 1 m2, når denne bruges som bunddækkende plante.
Plantes i sol. Den blomstrer i perioden fra maj til august.
De bliver op til 25 cm høj og dens farve er lys rosa. 

Elke

Elke kan blive op til 30 cm, God til bunddække
Dens blomsterfarve: rosa med hvid kant 
Blomstringsmåneder: maj - august - Plantested: Sol. . God til bier og andre insekter.

Storkenæb - Geranium Phaeum

Lady in Mourning

Lady in Mourning er ny i haven. Den er plantet i maj måned i det bed der kaldes Lisbeths bed, som er anlagt i foråret 2016. Planten er beskrevet som værende god som forgrundsplante, i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord.
Plantes i sol - havskygge. Den blomstrer i perioden fra maj til juni. Den blade er ikke lige så høje af blomsten. Stængel og blomst stor noget højere end bladene
De bliver op til 90cm høj og den farve er violetsort

Goldenspring
Golden spring er beskrevet som værende god som forgrundsplante, i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord. Endvidere har den et gyldent løv.
Plantes i sol - halvskygge. Den blomstrer i perioden fra maj til juni.
De bliver op til 30 cm høj og den farve er violet

Raven
Raven er beskrevet som værende god som forgrundsplante, i grupper eller som bunddækkende plante. Kræver god, veldrænet jord. 
Plantes i sol - halvskygge. Den blomstrer i perioden fra maj til juni.
De bliver op til 40 til 50 cm høj og den farve er violet - sort.


Storkenæb - Geranium macrorrhizum 

 Inwersen´s VarietyInwersen´s Variety er beskrevet  som være god til almindelig jord, men også gerne tør havejord. Som de fleste andre storkenøb er Inwersen´s Variety også god til bunddække.
Plantes i sol til halvskygge. Dens blomstringstid er fra juni til juli.
Inwersen´s Variety kan blive op til en 30 cm og dens blomster farver er rosa.Storkenæb - Geranium X Oxonianum

Southcombe Double


Southcombe Double blomstrer fra juni til oktober måned. Er egnet både enkeltvis men også i grupper med andre planter og storkenæb.

Den bliver ca. 40 cm høj og dens blomster farve er pink. Blomsterne er endvidere halvfyldt til hel fyldt.


Sølvlys - Cimicifuga ramosa

Brunette
Tudselilje - Tricyrtis Hirta

Hairy Toad Lily.Hairy Toad lily foretrækker halvskygge. Den blomstrer i perioden fra august til oktober måned. Er egnet til snit
Højde 50 cm. Jeg vurderer at den breder sig via rødder i moderat omfang.
Set for første gang i Ritas have i begyndelsen af september 2016. Blev købt ved Christiansfeld plante skole, hvor der blve fejret jubilæum med 50% på alle stauder. Der er planter 5 stk i det smalle styk af a rose garden. De står sammen med Salvia, rosen Lavendel Flower Circus, samt orange dagsliljer.

Tricyrtis Hirta "Taiwan Adbane"

Taiwan Adbane lily foretrækker halvskygge og gerne alm. havejord der er lidt fugtigt. Den blomstrer i perioden fra september til oktober måned. Er egnet til snit
Højde 40 cm. Jeg vurderer at den breder sig via rødder i moderat omfang. Bestilt hos Staudestedet efter at have besøgt Ritas have i begyndelsen af september. Denne her er ikke set hos Rita, men det var bl.a den her de havde i deres katalog.
Der er planter 3 stk i bedet ved siden af potteskuret. De står sammen med en anden tudselilje, større hosta og tre nye Kongelys.


Tricyrtis Formosana "Dark Beauty"

Dark Beauty lily kan vokse hvor der både er sol og halvskygge i løbet af dagen. Vil gerne alm. havejord der er lidt fugtigt. Den blomstrer i perioden fra august til september måned. Er egnet til snit
Højde 70 cm. Jeg vurderer at den breder sig via rødder i moderat omfang. Bestilt hos Staudestedet efter at have besøgt Ritas have i begyndelsen af september. Denne her er ikke set hos Rita, men det var bl.a den her de havde i deres katalog.
Der er planter 3 stk i bedet ved siden af potteskuret, hvor den står sammen med en anden tudselilje Taiwan Adbane, større hosta og tre nye Kongelys.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Mange tak for dit besøg på min blog. Du er hjertelig velkommen til at ligge en kommentar. Det vil jeg blive glad for.

Venlig hilsen Kirsten